انتخاب

مشاوره عایق کاری های کاملا رایگان

منظور از عایق چیست؟

عایق یا بهتر بگوییم عایق حرارتی و برودتی، یک اصطلاح عمومی است که برای محصولاتی استفاده می شود تا مانع هدررفت گرما و انرژی بین محیط و سیستم شوند. از عایق های حرارتی در مکان های مختلف منزل می توانیم استفاده کنیم مانند دیگ های بخار یا لوله های آب گرم و سرد، البته فقط استفاده از عایق به تنهایی نمی تواند مانع هدررفت انرژی و گرما یا عبارتی دیگر کنترل آن ها شود اما نقش به سزایی در کنترل آن ها دارند. اما بهتراست بدانید که عایق های حرارتی وبرودتی، بهترین و مهمترین عامل برای کنترل و مصرف انرژی های ساختمان ها می باشند.